Wyjątki w polskim języku

slownik

Język polski jest językiem uważanym za dość skomplikowany. Mimo to na całym świecie jest on językiem ojczystym dla około 44 mln osób. Jego trudność wynika z wielu dwuznaków będących w tym języku oraz tak szerokiej odmiany rzeczowników przez między innymi przypadki. Jak w każdym z innych języków także w języku polskim znajduje się wiele wyjątków dotyczących pisowni.


Odstępstwa te od danej reguły zdarzają się dość często. Jedną z zasad ortograficznych jest to, iż w zakończeniach wyrazów typu -ówka, -ów, ówna piszemy „ó” natomiast od tej reguły są również wyjątki mianowicie takie wyrazy jak skuwka, zasuwka, okuwka piszemy z „u” pomimo reguły wymienionej wyżej. Kolejnym wyjątkiem dotyczącym języka polskiego jest pisownia „rz” po spółgłoskach takich jak :b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np. brzeg, krzesło i inne. Od tej reguły również jest kilka wyjątków, dokładnie są to wyrazy: pszczoła, kształt, obżarstwo czy gżegżółka. Inną zasadą dotyczącą języka polskiego jest pisownia „ch” na końcu wyrazów np. mech, orzech chłopcach i inne. Oczywiście nie może zabraknąć wyjątków także od tej reguły, a mianowicie np. druh lub Boh, czyli rzeka na Ukrainie.

25.10.2010. 10:39

Czy język polski jest łatwy do nauki?

cukier

Ludzie na całym świecie władają około 6-7 tysiącami języków. Jest ich ogromna ilość. Są one zróżnicowane pod względem budowy np. obrazkowe, litery, ilości znaków i innych. Język polski, choć posiada stosunkowo niewielką liczbę znaków to jednak jest uznawany, jako język dość skomplikowany w nauce.


Opinie na temat języka polskiego są bardzo różne. Niektórzy uważają go za język słodki oraz romantyczny. Jednak zdecydowana większość twierdzi, że jest on szalenie trudny szczególnie w wymowie. Ukształtowała się też opinia, iż język polski nie całkowicie niezrozumiały. Jednak prawdą jest trudność nauki tego języka. Nie wynika to z ilości znaków, gdyż w wielu innych jest ich znacznie więcej. Język polski nie jest łatwy w nauce ze względu na szereg odmian czasowników, rzeczowników i innych. W innych językach też one występują, ale nie jest ich tak wiele. Kolejną rzeczą sprawiającą trudność w nauce jest ogromna ilość wyjątków oraz pisownia liter brzmiących tak samo typu ch:h itd. Zasady te niekiedy mają trudności z przyswojeniem Polacy, a co dopiero człowiek uczący się tego języka od podstaw. Pomimo wszelkich problemów związanych z nauką tego języka, znaczna część ludzi uważa go za piękny i chętnie podejmuje się jego nauki.

08.10.2010. 15:57

Witaj na mojej stronie

W najbliższym czasie przeczytasz tutaj artykuły na temat języka polskiego. Zapraszam!

28.09.2010. 13:00