Wyjątki w polskim języku

slownik

Język polski jest językiem uważanym za dość skomplikowany. Mimo to na całym świecie jest on językiem ojczystym dla około 44 mln osób. Jego trudność wynika z wielu dwuznaków będących w tym języku oraz tak szerokiej odmiany rzeczowników przez między innymi przypadki. Jak w każdym z innych języków także w języku polskim znajduje się wiele wyjątków dotyczących pisowni.


Odstępstwa te od danej reguły zdarzają się dość często. Jedną z zasad ortograficznych jest to, iż w zakończeniach wyrazów typu -ówka, -ów, ówna piszemy „ó” natomiast od tej reguły są również wyjątki mianowicie takie wyrazy jak skuwka, zasuwka, okuwka piszemy z „u” pomimo reguły wymienionej wyżej. Kolejnym wyjątkiem dotyczącym języka polskiego jest pisownia „rz” po spółgłoskach takich jak :b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np. brzeg, krzesło i inne. Od tej reguły również jest kilka wyjątków, dokładnie są to wyrazy: pszczoła, kształt, obżarstwo czy gżegżółka. Inną zasadą dotyczącą języka polskiego jest pisownia „ch” na końcu wyrazów np. mech, orzech chłopcach i inne. Oczywiście nie może zabraknąć wyjątków także od tej reguły, a mianowicie np. druh lub Boh, czyli rzeka na Ukrainie.

25.10.2010. 10:39

Skuteczne sposoby nauki polskiego

Język polski stanowi część rodziny języków indoeuropejskich. Ma stosunkowo niewielką ilość znaków. Alfabet składa się obecnie z 32 liter i oparty jest na alfabecie łacińskim. W tej chwili szacuje się, że język polski jest ojczystym językiem dla około 44 mln ludzi na świecie, mieszkańców Polski i Polaków zamieszkałych za granicą. Coraz więcej ludzi pragnie opanować ten język. Jak więc skutecznie można się go nauczyć?


Sposobów efektywnego uczenia się jest wiele. Najprostszym z nich i najbardziej znanym jest wizualizacja. Jest ona świetną metodą dla osób mających pamięć wzrokową. Wizualizacja polega na przyczepianiu różnych kartek do rozmaitych przedmiotów z ich nazwą. Przez to kojarząc te przedmioty można w łatwy sposób zapamiętać ich nazwy. Innym sposobem skutecznej nauki są różnorodne rymowanki. Piosenki te zazwyczaj przedstawiają jakieś reguły dotyczące np. ortografii. Wszelkiego rodzaju rymowanki są znacznie szybciej przyswajane przez ludzi niż suche definicje, które prędzej czy później ulecą z pamięci. Aby skutecznie uczyć się języka należy dobrać odpowiednią metodę do naszych predyspozycji. Wzrokowcy postawią na metodę wizualizacji natomiast osoby mające pamięć słuchową, szybciej nauczą się języka przez osłuchanie go.

21.10.2010. 08:45

Czy język polski jest łatwy do nauki?

cukier

Ludzie na całym świecie władają około 6-7 tysiącami języków. Jest ich ogromna ilość. Są one zróżnicowane pod względem budowy np. obrazkowe, litery, ilości znaków i innych. Język polski, choć posiada stosunkowo niewielką liczbę znaków to jednak jest uznawany, jako język dość skomplikowany w nauce.


Opinie na temat języka polskiego są bardzo różne. Niektórzy uważają go za język słodki oraz romantyczny. Jednak zdecydowana większość twierdzi, że jest on szalenie trudny szczególnie w wymowie. Ukształtowała się też opinia, iż język polski nie całkowicie niezrozumiały. Jednak prawdą jest trudność nauki tego języka. Nie wynika to z ilości znaków, gdyż w wielu innych jest ich znacznie więcej. Język polski nie jest łatwy w nauce ze względu na szereg odmian czasowników, rzeczowników i innych. W innych językach też one występują, ale nie jest ich tak wiele. Kolejną rzeczą sprawiającą trudność w nauce jest ogromna ilość wyjątków oraz pisownia liter brzmiących tak samo typu ch:h itd. Zasady te niekiedy mają trudności z przyswojeniem Polacy, a co dopiero człowiek uczący się tego języka od podstaw. Pomimo wszelkich problemów związanych z nauką tego języka, znaczna część ludzi uważa go za piękny i chętnie podejmuje się jego nauki.

08.10.2010. 15:57