Jak najlepiej kontrolować jakość w przemyśle?

W dzisiejszych czasach w wielu fabrykach postęp w obszarze kontroli jakości, w porównaniu do kontroli sprzed kilkudziesięciu lat, jest diametralny. Wykorzystywane są niezwykle nowoczesne rozwiązania, które w znacznym stopniu potrafią ułatwić pracę oraz zapewnić niemal 100% kontrolę elementów weryfikowanych.

Systemy wizyjne – jaka jest ich rola w produkcji?

Stanowiska kontroli jakości w wielu fabrykach bazują na kontroli przeprowadzanej przez człowieka. Wielu kierowników jakości zdążyło się przekonać, że w trakcie zmiany roboczej i np. zmian nocnych często dochodzi do wielu przeoczeń. Każda wada jakości w produkcie może skutkować reklamacjami klientów. W przypadku branż, w których jakość i precyzja wykonania są bardzo ważne, wprowadzenie zautomatyzowanej kontroli jest w dzisiejszych czasach standardem. Dotyczy to np. branży motoryzacyjnej, gdzie wada komponentu może mieć znaczny wpływ na bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Bardzo często to właśnie reklamacja jest impulsem do szukania rozwiązań w systemach wizyjnych.

Dlatego w wielu zakładach produkcyjnych zaczęto stosować wizyjne systemy kontroli jakości, dzięki którym udało się wprowadzić kontrolę niezależną od człowieka, która każdy element sprawdza z taką samą dokładnością, archiwizuje dane i przedstawia raporty. Oczywiście w wielu miejscach pracę systemu wizyjnego nadzoruje człowiek, ale sama kontrola odbywa się automatycznie.

Dlaczego wdrożenie systemów wizyjnych to dobry pomysł?

Pomimo wysokiej ceny systemów wizyjnych, na którą skład się koszt kamer, robotów, oprogramowania, jest to inwestycja, która w dłuższej perspektywie czasowej opłaca się. Zwłaszcza, jeśli jakość produktu/komponentu jest kluczowa i ma wpływ na bezpieczeństwo użytkownika.

Zautomatyzowana kontrola jakości pozwala m.in. ominąć pomiary w laboratorium, skrócić czas kontroli jakości, łatwo odseparować wadliwy produkt, czy nawet zatrzymać maszynę (np. został wgrany błędny program recepturowy) – dzięki temu przedsiębiorca może również zaoszczędzić półprodukty i ponieść niższe straty niż jakby wyprodukował wadliwą partię.

Możesz również polubić…