Wyjątki w polskim języku

Język polski jest językiem uważanym za dość skomplikowany. Mimo to na całym świecie jest on językiem ojczystym dla około 44 mln osób. Jego trudność wynika z wielu dwuznaków będących w tym języku oraz tak szerokiej odmiany rzeczowników przez między innymi przypadki. Jak w każdym z innych języków także w języku polskim znajduje się wiele wyjątków dotyczących pisowni.

 

Odstępstwa te od danej reguły zdarzają się dość często. Jedną z zasad ortograficznych jest to, iż w zakończeniach wyrazów typu -ówka, -ów, ówna piszemy „ó” natomiast od tej reguły są również wyjątki mianowicie takie wyrazy jak skuwka, zasuwka, okuwka piszemy z „u” pomimo reguły wymienionej wyżej. Kolejnym wyjątkiem dotyczącym języka polskiego jest pisownia „rz” po spółgłoskach takich jak :b, p, d, t, g, k, ch, j, w, np. brzeg, krzesło i inne. Od tej reguły również jest kilka wyjątków, dokładnie są to wyrazy: pszczoła, kształt, obżarstwo czy gżegżółka. Inną zasadą dotyczącą języka polskiego jest pisownia „ch” na końcu wyrazów np. mech, orzech chłopcach i inne. Oczywiście nie może zabraknąć wyjątków także od tej reguły, a mianowicie np. druh lub Boh, czyli rzeka na Ukrainie.

Możesz również polubić…