Jest to nic innego, jak integracja sensoryczna. Proces, który rozpoczyna się już w życiu płodowym. Proces niezwykle istotny, bo jakiekolwiek zaburzenia podczas jego trwania, powodują problemy z prawidłowym rozwojem.

Zdolność do rozumienia, odczuwania, a także organizacji informacji, które napływają, również określa się mianem – integracja sensoryczna. Procesy te zachodzą w mózgu i pozwalają wypracować prawidłowe reakcje, doświadczenia i późniejszą adaptację. Rozwój, zdolność do nauki czy też samoocena to elementy, które z ów integracją są ściśle związane.

Rodzice są w stanie rozpoznać pierwsze objawy, iż na tym polu nie dochodzi do prawidłowego przebiegu omawianej integracji. Wczesne zaś rozpoznanie pozwala wdrożyć odpowiednie działania.